Polityka prywatności

­­­Polityka prywatności skatedeluxe GmbH

(Wersja 2.4; Ostatnia aktualizacja 29.09.2023)

 

Od 25 maja 2018 r. Przepisy ogólnego UE o ochronie danych (zwanego dalej RODO) obowiązują w całej Europie. W dalszej części chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych przez skatedeluxe GmbH zgodnie z tym nowym rozporządzeniem (patrz art. 13 RODO). Dokładnie zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz je w dowolnym momencie skierować na adres e-mail wskazany w sekcji 2.

PRZEGLĄD TREŚCI

1. Podsumowanie

2. Nazwisko i Dane Kontaktowe Administratora Danych oraz Wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

3. Cele Przetwarzania Danych, Podstawy Prawne i Uzasadnione Interesy Realizowane przez skatedeluxe GmbH lub Osobę Trzecią, a także Kategorie Odbiorców

3.1. Dostęp do Naszej Strony Internetowej
3.2. Zawarcie, Wykonanie lub Wypowiedzenie Umowy
3.3. Przetwarzanie Danych do Celów Reklamowych
3.4. Obecność Online i Optymalizacja Strony Internetowe
3.5. Konto Klienta
3.6. Logowanie Społecznościowe Przez Facebook, Twitter lub Google
3.7. YouTube
3.8. Premium Club
3.9. Obsługa Klienta za Pośrednictwem Czatu na Żywo
3.10. Kontakt na E-mail
3.11. Blog
3.12. Wniosek / Proces Składania Wniosku
3.13. Uzupełniania adresu via Google Places API

4. Komunikacja z Odbiorcami Spoza UE

5. Twoje Prawa

6. Środki Bezpieczeństwa Danych


1. Podsumowanie

Poniższa polityka prywatności poinformuje Cię o charakterze i zakresie przetwarzania tak zwanych danych osobowych przez skatedeluxe GmbH. Dane osobowe to informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane Twojej osobie.
Przetwarzanie danych wykonane przez skatedeluxe GmbH można zasadniczo podzielić na dwie kategorie:

- W celu wykonania umowy, przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do wykonania umowy ze skatedeluxe GmbH. Czy w realizację umowy powinni być zaangażowani zewnętrzni usługodawcy, np. Firmy logistyczne lub dostawcy usług płatniczych Twoje dane zostaną przekazane w wymaganym zakresie.

- Odwiedzając stronę internetową skatedeluxe GmbH,różne informacje są wymieniane między twoim urządzeniem a naszym serwerem. Może to również obejmować dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej lub wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia.

Zgodnie z przepisami RODO masz różne prawa , które możesz dochodzić przeciwko nam. Obejmuje to między innymi prawo do sprzeciwu wobec wybranego przetwarzania danych; w szczególności przetwarzanie danych w celach reklamowych. Możesz szybko zidentyfikować opcję sprzeciwu za pomocą następującego symbolu:

Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszym Wewnętrznym Inspektorem Ochrony Danych w dowolnym momencie. Dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

2. Nazwisko i Dane Kontaktowe Administratora Danych oraz Wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez skatedeluxe GmbH, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Niemcy („Strona odpowiedzialna”) oraz następujące strony internetowe: www.skatedeluxe.com i www.skatedeluxe.ch. Z Wewnętrznym Inspektorem Ochrony Danych skatedeluxe GmbH można skontaktować się pod wyżej wymienionym adresem, pod adresem Inspektora Ochrony Danych lub pod adresem datenschutz@skatedeluxe.com.

3. PCele Przetwarzania Danych, Podstawy Prawne i Uzasadnione Interesy Realizowane przez skatedeluxe GmbH lub Osobę Trzecią, a także Kategorie Odbiorców

3.1. Dostęp do Naszej Strony Internetowej

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka używana w twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje je w tak zwanym pliku dziennika. Nie mamy na to wpływu. Następujące informacje są również rejestrowane bez żadnych działań z Twojej strony i są przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:

 • adres IP żądającego urządzenia z dostępem do Internetu
 • data i godzina dostępu
 • strona internetowa, z której zainicjowano dostęp (odsyłacz HTTP)
 • przeglądarka, której używasz i, w stosownych przypadkach, system operacyjny urządzenia obsługującego Internet oraz nazwa twojego dostawcy dostępu

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania adresu IP. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych poniżej. W tym momencie chcielibyśmy zaznaczyć, że z zebranych danych nie można wyciągać bezpośrednich wniosków na temat Twojej tożsamości ani nie są one przez nas wyciągane.

Adres IP Twojego urządzenia i inne dane wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane do do następujących celów:

 • zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia
 • zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu

Dane są przechowywane przez 30 dni, a następnie automatycznie usuwane. W naszej witrynie korzystamy również z plików cookie, narzędzi śledzenia, technik targetowania i wtyczek mediów społecznościowych. Dokładne procedury i sposób wykorzystania danych zostaną opisane i wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej w sekcji 3.4.

3.2. Zawarcie, Wykonanie lub Wypowiedzenie Umowy

Przedmiotem działalności skatedeluxe GmbH jest zdalna sprzedaż towarów i usług. W tym kontekście przetwarzamy dane wymagane do wykonania, zawarcia lub rozwiązania umowy z tobą. Obejmujący:

 • Imię, Nazwisko
 • Adres do fakturowania i dostawy
 • Adres e-mail
 • Dane rozliczeniowe i płatnicze
 • Data urodzenia, jeśli dotyczy
 • Numer telefonu, jeśli to konieczne

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. Przekazujesz nam dane na podstawie stosunku umownego między nami. Aby przetworzyć Twój adres e-mail, jesteśmy również zobowiązani do wysłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia z powodu wymogu zawartego w Kodeksie cywilnym (BGB) (patrz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). O ile nie wykorzystujemy twoich danych kontaktowych do celów reklamowych (patrz punkt 3.3.), Przechowujemy dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub, w stosownych przypadkach, umownych praw gwarancyjnych. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje o naszych stosunkach umownych zgodnie z wymogami prawa handlowego i podatkowego dla ustawowych okresów. W tym okresie (zwykle dziesięć lat od zawarcia umowy) dane zostaną ponownie przetworzone w przypadku przeglądu przez organy podatkowe.
W celu przetworzenia umowy zakupu konieczne jest następujące przetwarzanie danych:

Jeśli wybrałeś metodę płatności inną niż Płatność z góry lub Płatność przy odbiorze, przekazujemy wymagane dane płatności dostawcy usług płatniczych, którego zlecamy. Prześlemy szczegóły twojego adresu dostawy do zleconej przez nas firmy logistycznej w celu wykonania umowy zakupu.

3.3. Przetwarzanie Danych do Celów Reklamowych

Poniższe oświadczenia dotyczą przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych. RODO uznaje takie przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) za zasadniczo możliwe i uzasadniony interes. Czas przechowywania danych do celów reklamowych nie podlega żadnym sztywnym zasadom i opiera się na pytaniu, czy przechowywanie danych jest wymagane do celów promocyjnych. W 3.3.4. Możesz przeczytać o procedurze w przypadku sprzeciwu.

3.3.1. Cele reklamowe skatedeluxe GmbH

W zakresie, w jakim skonsultowałeś z nami umowę, będziemy traktować Cię jak stałego klienta. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane kontaktowe bez wyraźnej zgody, aby dostarczyć Ci informacji o nowych produktach i usługach. Przetwarzamy Twój adres e-mail, aby dostarczyć Ci informacji o konkretnych podobnych produktach, bez wyraźnej zgody.

3.3.2. Spersonalizowane reklamy          

Aby otrzymywać wyłącznie informacje promocyjne, które mogą Cię zainteresować, kategoryzujemy i uzupełniamy Twój profil klienta o dodatkowe informacje. Wymaga to użycia zarówno informacji statystycznych, jak i informacji o tobie (np. Podstawowych danych profilu klienta). Celem jest dostarczanie reklam wyłącznie zorientowanych na twoje rzeczywiste lub postrzegane potrzeby i nie zawracanie ci głowy bezużytecznymi reklamami.

3.3.3. Newsletter

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji w celu otrzymywania naszego Newslettera.

Twój adres e-mail jest wystarczający do rejestracji.

Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystania twojego adresu e-mail, my rejestrujemy się podwójnie. Po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Po kliknięciu linku zostaniesz dodany do listy mailingowej newslettera i otrzymasz kolejny e-mail z potwierdzeniem z osobistym kuponem.

Rejestracja do newslettera jest udokumentowana w celu udowodnienia, że proces rejestracji został zakończony zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie daty rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP. Ponadto dokumentowane będą również zmiany danych zapisanych u naszego dostawcy e-mail marketingu (patrz poniżej). Dokumentowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym celem jest ustanowienie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który będzie służył naszym interesom biznesowym, a także spełni twoje oczekiwania i pozwoli nam potwierdzić Twoją zgodę.

Nasz newsletter jest wysyłany w nieregularnych odstępach czasu, około dwa razy w tygodniu. Możesz spodziewać się następującychtreści:

 • Informacje o nowych produktach
 • Oferty sprzedaży
 • Kupony rabatowe
 • Loterie
 • Ocena naszego sklepu (poczta po sprzedaży)

W sekcji „Moje konto - Ustawienia powiadomień” możesz ustawić i zmienić swoje osobiste preferencje dotyczące tematów newslettera i powiadomień na swoim koncie.

Do wysłania newslettera zleciliśmy XQueue GmbH, Christian-Pless-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Niemcy („dostawca e-mail marketingu”). Tutaj możesz zobaczyć politykę prywatności naszego dostawcy e-mail marketingu.

Umowa o przetwarzanie danych została zawarta z dostawcą e-mail marketingu zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO.

Następujące informacje zostaną przesłane do dostawcy e-mail marketingu:

Dane podstawowe (jeśli takie istnieją)

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Kraj
 • Język (ustawienia sklepu z rejestracją newslettera)
 • Data urodzenia

Informacje o ostatnim zamówieniu (jeśli dostępne)

 • Kraj wysyłki
 • Status wysyłki
 • Data

Jeśli członek Premium Club skatedeluxe

 • Aktywowano powiadomienia e-mail Premium Club (tak / nie)
 • Punkty Premium Club
 • Data ostatniej aktualizacji punktów
 • Data rejestracji do Premium Club

Nasz newsletter zawiera plik pikseli śledzących (“web-beacon”) który jest uruchamiany, gdy newsletter zostanie otwarty z serwera naszego dostawcy e-mail marketingu. Dzięki temu pikselowi gromadzone są informacje tak jak adres IP, używana przeglądarka i czas otwarcia newslettera.

Wspomniane wcześniej zebrane i przesłane dane służą wyłącznie do ulepszenia naszej oferty newslettera.

Wysłanie newslettera i związane z nim pomiary wyników są oparte na Twojej zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO w związku z § 7 ust. 2 nr. 3 UWG. Jeśli wcześniej kupiłeś coś z naszej strony, jesteś wymieniony jako istniejący klient. W takim przypadku newsletter jest wysyłany na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z § 7 ust. 3 UWG.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z newslettera i sprzeciwić się wykorzystaniu twojego adresu e-mail. Możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku na dole każdego newslettera lub bezpośrednio w „Moje konto” w punkcie menu „Newsletter”. Dane przetwarzane w wyniku wysyłki newslettera nie podlegają automatycznemu okresowi usuwania, ale zostaną usunięte dopiero po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nawet po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przechowujemy je przez kolejne 6 miesięcy na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO. W przypadkach wątpliwych, udowodnienie, że zgoda została udzielona w jakimś momencie w przeszłości, należy potratkować jako uzasadniony interes w rozumieniu tego rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta w dowolnym momencie.

3.3.4. Prawo do sprzeciwu               

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w przyszłości do wyżej wymienionych celów w dowolnym momencie, bezpłatnie, dla dowolnego modelu komunikacji, któremu sprzeciwisz się. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres service.pl@skatedeluxe.com lub wysłać list na adres wymieniony w sekcji 2 powyżej.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, adres kontaktowy, którego dotyczy problem, zostanie wyłączony z dalszego przetwarzania reklamy. Zwracamy uwagę, że w wyjątkowych przypadkach, nawet po otrzymaniu sprzeciwu, możliwe jest, że materiały reklamowe będą nadal dostarczane przez okres tymczasowy. Wynika to z niezbędnego czasu wyświetlania reklam i nie oznacza, że nie wdrożyliśmy Twojego sprzeciwu. Dziękuję bardzo za zrozumienie!

3.4. Obecność Online i Optymalizacja Strony Internetowej

3.4.1. Cookies – Informacje ogólne


Używamy plików cookie na stronach internetowych skatedeluxe GmbH. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej Polityka plików cookies.

3.4.2. Matomo

Do analizy ruchu odwiedzających na naszej stronie używamy narzędzia open source Matomo. Za pomocą pliku cookie przechowywanego na Twoim urządzeniu informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej zostaną przesłane na nasz serwer i tam zapisane. W związku z tym nie ma przekazywania danych stronom trzecim ani krajom trzecim. Twój adres IP jest natychmiast anonimizowany, dzięki czemu nie można w ogóle wyciągnąć żadnych wniosków dotyczących Ciebie jako użytkownika. Zebrane o tobie dane zostaną wykorzystane do analizy i ulepszenia naszej strony internetowej.

Opcję sprzeciwu wobec używania plików cookie można znaleźć w naszej Polityka plików cookies.

3.4.3. Google Analytics / Universal Analytics

W celu zaprojektowania naszych stron pod kątem potrzeb i ich bieżącej optymalizacji korzystamy z Google Analytics (Google Analytics 4 i Universal Analytics). Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited („Google”), spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Irlandii (numer rejestracyjny: 368047) z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Zakres przetwarzania

Korzystamy z Google Analytics w różny sposób w zależności od Twojej zgody na stosowanie statystycznych plików cookie.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies statystycznych, korzystamy z Google Analytics bez cookies na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ta integracja rejestruje zachowanie użytkownika podczas odwiedzin za pomocą anonimowego i innego identyfikatora („ClientId”) bez żadnych danych osobowych i przesyła je do Google. Google Analytics nie może łączyć danych statystycznych z naszej strony z danymi z innych stron, tworzyć profili użytkowników ani rozpoznawać Cię w różnych sesjach i urządzeniach („śledzenie na różnych urządzeniach”).

Nadal masz możliwość sprzeciwienia się temu, ustawiając przełącznik w pozycji „AKTYWNE”:

Aktywny Nieaktywny

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie statystycznych plików cookie, zostaną utworzone anonimowe profile użytkowania i będą używane pliki cookie. Podstawą prawną tego jest § 25 ust. 1 TTDSG, a przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

W Google Analytics 4 anonimizacja adresów IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas odwiedzania serwisu Twoje zachowanie użytkownika jest rejestrowane w postaci „wydarzeń”. Wydarzenia mogą być:

 • Wyświetlenia strony
 • pierwsza wizyta na stronie
 • początek sesji
 • „ścieżka kliknięcia”, interakcja ze stroną internetową
 • przewija się na stronie (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie do końca strony (90%))
 • kliknięcia w linki zewnętrzne
 • wewnętrzne zapytania wyszukiwania
 • interakcja z filmami
 • pobieranie plików
 • )
 • widziane / klikane reklamy

Zarejestruje również:

 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach, z których korzystasz (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca usług internetowych
 • adres URL strony odsyłającej (przez którą strona internetowa/materiał reklamowy trafił na tę stronę)
Cele przetwarzania

Operator tej strony internetowej zlecił Google wykorzystanie tych informacji do oceny anonimowego korzystania ze strony internetowej i sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Raporty dostarczane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych są/mogą być:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie informacji do krajów trzecich

W przypadku przetwarzania danych poza UE/EOG i braku poziomu ochrony danych odpowiadającego standardowi europejskiemu, zgodziliśmy się na standardowe klauzule umowne UE z usługodawcą w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Firma macierzysta Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w USA. Nie można wykluczyć transferu danych do USA i dostępu do danych przechowywanych przez Google przez władze USA. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za niebezpieczne państwo trzecie pod względem przepisów o ochronie danych. Nie masz tam takich samych praw jak w UE/EOG. Nie masz tam takich samych praw jak w UE/EOG. Możesz nie mieć żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

Okres przechowywania

Przesyłane przez nas informacje i powiązane z plikami cookie są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz w miesiącu

Wycofanie

Możesz znaleźć opcję wycofania zgody na korzystanie z plików cookie w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody, aż do momentu odwołania.

Możesz również od samego początku uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, może to ograniczyć funkcjonalność tej i innych stron internetowych. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych Google można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ i https://policies.google.com/?hl=pl.

3.4.4. Kierowanie

Wymienione poniżej środki ukierunkowane są wdrażane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO. Stosując te środki kierowania, staramy się, aby na Twoich urządzeniach wyświetlała się tylko reklama ukierunkowana na Twoje rzeczywiste lub postrzegane zainteresowania, ponieważ nie chcemy zawracać ci głowy nieciekawymi reklamami.

3.4.4.1. Kierowanie na miejscu

W naszej stronie internetowej pliki cookie służą do gromadzenia i oceny informacji w celu optymalizacji reklam. Dane te mogą zawierać na przykład informacje o tym, które z naszych produktów są zainteresowane. Gromadzenie i ocena odbywa się wyłącznie pod pseudonimem i nie pozwala nam Cię zidentyfikować. W szczególności informacje nie są łączone z danymi osobowymi. Korzystając z informacji o twoich dotychczasowych zachowaniach użytkowników, możemy wyświetlać w naszej witrynie oferty ukierunkowane na Twoje zainteresowania. Docelowe pliki cookie w witrynie są automatycznie usuwane po 30 dniach.

3.4.4.2. Ponowne ukierunkowanie

Korzystamy również z technologii przekierowywania z Criteo GmbH i Google LLC. (Google AdSense). To pozwala nam uczynić nasze produkty i usługi online bardziej interesującymi dla Ciebie. W tym celu ustawiany jest plik cookie, za pomocą którego gromadzone są dane o zainteresowaniach użytkownika za pomocą pseudonimów. Na podstawie tych informacji zostaną wyświetlone reklamy naszych ofert na stronach internetowych naszych partnerów, w szczególności na podstawie Twoich zainteresowań. Żadne wrażliwe dane osobowe nie będą przechowywane, a profile użytkowników nie zostaną połączone z danymi osobowymi o tobie. Pliki cookie służące do ponownego ukierunkowania są przechowywane przez 30 dni, a następnie automatycznie usuwane.

3.4.4.3. Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej stosujemy Facebook Pixel w formie nierozwiniętej. Jest to JavaScript, tj. Kod programu, który twoja przeglądarka może zinterpretować, aby pomóc nam zrozumieć, co robimy w naszej stronie internetowej i pokazać informacje o produkcie oparte na zainteresowaniach. Szczegółowe informacje o tym, jak to działa, są dostępne na stronie naFacebooku.

Piksel działa jako tak zwany pseudonim, co oznacza, że ​​użycie piksela nie powoduje bezpośredniego powiązania z Twoją osobą. Możesz sprzeciwić się temu, ustawiając przełącznik na „AKTYWNY”.

AKTYWNY NIEAKTYWNY

 

Cookie rezygnacji jest ustawione, aby zapewnić, że piksel Facebooka nie jest ustawiony podczas uzyskiwania dostępu do tej stronie internetowej. Jeśli używasz wielu przeglądarek, musisz zainstalować plik cookie rezygnacji dla każdej przeglądarki osobno.

3.4.4.4. Sprzeciw / Możliwość Rezygnacji

Opcje dezaktywacji plików cookie do targetowania można znaleźć w naszej Polityka plików cookies.

3.4.5. Social-Media-Plug-ins

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO używamy wtyczek mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej z sieci społecznościowych Facebook i Twitter w celu zwiększenia świadomości marki. Ten podstawowy cel komercyjny jest uważany za uzasadniony interes zgodnie z RODO. Nasze przestrzeganie wytycznych dotyczących ochrony danych zapewnia odpowiedzialność ich odpowiednich dostawców. Te wtyczki integrujemy za pomocą tak zwanej metody dwukrotnego kliknięcia, aby najlepiej chronić osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

3.4.5.1. Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z sieci społecznościowej Facebook, która jest dostarczana przez Facebook Inc. Wtyczki Facebooka są oznaczone logo Facebooka z dodaniem „lubię to” lub „udostępnij”.

Jeśli aktywujesz taką wtyczkę (pierwsze kliknięcie), przeglądarka ustanowi bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki i jest zintegrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informacje, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Facebooku lub nie jesteś zalogowany na Facebooku.

Informacje te (w tym adres IP) zostaną przesłane z przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może natychmiast przypisać twoją wizytę na naszej stronie do twojego profilu na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” (drugie kliknięcie), informacje te zostaną również przesłane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisane. Informacje zostaną również opublikowane na Twoim profilu na Facebooku i wyświetlone Twoim znajomym na Facebooku.

W celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania tych danych przez Facebook, a także związanych z nimi twoich praw i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, możesz zapoznać się z polityką prywatności Facebooka.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook bezpośrednio kojarzył informacje zebrane z Twojej wizyty na naszej stronie internetowej z Twoim profilem na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

3.4.5.2. Twitter

Nasza strona internetowa zawiera również wtyczkę do sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. Wtyczka Twittera (przycisk „tweet”) jest oznaczona logo Twittera (biały ptak na niebieskim tle) i słowem „tweet”. Gdy odwiedzasz stronę w naszej stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, bezpośrednie połączenie jest ustanawiane między Twoją przeglądarką a serwerem Twitter. Twitter otrzymuje informacje, że wraz ze swoim adresem IP odwiedziłeś naszą stronę. Jeśli klikniesz przycisk Twitter podczas logowania na swoje konto Twitter, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Jeśli nie chcesz, aby Twitter powiązał Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta na Twitterze.

3.5. Konto klienta

Aby zapewnić Ci jak największą swobodę podczas zakupów, oferujemy opcję trwałego przechowywania Twoich danych osobowych na chronionym hasłem koncie klienta. Utworzenie konta klienta jest dobrowolne i uzależnione od Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po założeniu konta klienta nie jest konieczne wielokrotne wprowadzanie danych. W dowolnym momencie możesz również przeglądać i zmieniać dane przechowywane na koncie klienta.

Oprócz danych wymaganych od ciebie podczas składania zamówienia, musisz podać samodzielnie wybrane hasło, aby założyć konto klienta. To, wraz z adresem e-mail, zostanie wykorzystane do uzyskania dostępu do konta klienta. Dane osobowe należy traktować jako poufne, w szczególności nie udostępniać ich osobom nieupoważnionym. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwie użyte hasła, pod warunkiem, że nie jesteśmy odpowiedzialni za niewłaściwe użycie. Pamiętaj, że po opuszczeniu naszej strony internetowej pozostaniesz zalogowany, chyba że aktywnie się wylogujesz.

Aby móc wysyłać Ci informacje o Twoim koncie skatedeluxe i Twoich zamówieniach pocztą elektroniczną (np. aktualizacje dotyczące dostaw lub zwrotów), przekazujemy Twój adres e-mail wraz z innymi danymi osobowymi do naszego dostawcy usług dostarczania poczty e-mail, XQueue GmbH, Christian-Pless - ul. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Niemcy („dostawca usług dostawczych”). Możesz zapoznać się z polityką prywatności dostawcy usług dostawy tutaj.

Przekazywanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 (1) f DSGVO w połączeniu z. § 7 ust. 3 UWG.

Umowa realizacji zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 zd. 1 DSGVO została zawarta z dostawcą usług dostawczych.

Następujące dane, jeśli są dostępne, zostaną przesłane do dostawcy usług dostawczych:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Kraj
 • Język (ustawienie sklepu przy logowaniu lub opcja samodzielnego skonfigurowania języka)
 • Data urodzenia
 • Informacje o zamówieniach (np. data zamówienia i status dostawy)
 • Informacje o członkostwie w Premium Club (Poziom statusu w Premium Club i ilość Punktów)

Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać plik piksela śledzącego („sygnał nawigacyjny”), który jest pobierany z serwera dostawcy usług wysyłkowych po otwarciu wiadomości e-mail. Za pomocą tego piksela pobierane są takie informacje, jak adres IP, używana przeglądarka i czas otwarcia wiadomości e-mail. Wyżej wymienione gromadzone i przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia naszej usługi powiadamiania.

W sekcji „Moje konto - Ustawienia powiadomień” możesz w dowolnym momencie ustawić i edytować osobiste preferencje dotyczące powiadomień e-mail na koncie.

W każdej chwili masz możliwość usunięcia swojego konta klienta. Zaloguj się na swoje konto i odwiedź stronę przeglądu „Moje konto”. Następnie kliknij „Dane osobowe” i „Dezaktywuj konto klienta”. Alternatywnie możesz wysłać do nas e-mail na adres: service@skatedeluxe.com.

Pamiętaj, że nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe zostaną usunięte jednocześnie, ponieważ obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania danych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem datenschutz@skatedeluxe.com.

3.6. Logowanie Społecznościowe Przez Facebook, Twitter lub Google

Jeśli jesteś zarejestrowany na Facebooku, Google lub Twitterze, możesz zalogować się na skatedeluxe przy użyciu swoich danych logowania. Upraszcza to proces rejestracji i nie musisz pamiętać żadnych dodatkowych danych logowania. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku zostaniesz przekierowany na Facebook, Google lub Twitter. Jeśli nie jesteś zalogowany, zaloguj się i potwierdź, że skatedeluxe ma dostęp do twoich danych osobowych.

KTÓRE Z MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZOSTANĄ PRZECHOWYWANE??

Następujące dane osobowe zostaną nam przekazane, których używamy do celów rejestracyjnych:

 • Facebook: nazwisko, imię, adres e-mail, płeć, data urodzenia, identyfikator Facebooka
 • Google: nazwisko, imię, adres e-mail, identyfikator Google
 • Twitter: adres e-mail, identyfikator Twittera
CO SIĘ DZIEJE PO POŁĄCZENIU MOJEGO KONTA?

Jeśli masz już konto skatedeluxe z tym samym adresem e-mail co na Facebooku, Google lub Twitterze, jesteś teraz zalogowany i możesz robić zakupy online.

Jeśli nie masz konta z adresem e-mail zarejestrowanym na Facebooku, Google lub Twitterze, zostaniesz przekierowany na naszą stronę rejestracji. Otrzymane dane są już wypełnione w formularzu rejestracyjnym. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i kliknięciu „kontynuuj” konto zostanie utworzone i możesz zacząć zakupy w skatedeluxe.

JAK MOGĘ USUNĄĆ POŁĄCZENIE?

Jeśli chcesz odłączyć swoje konto skatedeluxe, odwiedź Facebook, Google lub Twitter i skonfiguruj je w „ustawieniach - aplikacjach”.

Po usunięciu połączenia możesz zalogować się przy użyciu poprzedniego hasła, chyba że masz już konto. Możesz też poprosić o nowe hasło, używając naszego “ „Kurcze blade. Zapomniałem hasło”.

Możesz narysować dodatkowe informacje dotyczące logowania na Facebooku i ustawień prywatności Facebooka tutaj: warunki i zasady policies oraz polityka danych

Aby uzyskać więcej informacji na temat logowania do Twittera i ustawień prywatności Twittera, odwiedź następujące strony: warunki usługi i polityka prywatności.

Więcej informacji o logowaniu do Google i ustawieniach prywatności Google można znaleźć tutaj: warunki usługi i polityka prywatnościn.

3.7. YouTube

Na naszej stronie umieszczamy filmy z platformy wideo YouTube. Filmy są osadzone w rozszerzonym trybie ochrony danych. YouTube ustawia pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby gromadzić informacje o Tobie jako odwiedzającym. Informacje te są wykorzystywane przez YouTube do przechwytywania, między innymi, statystyk wideo, zapobiegania oszustwom i poprawy użyteczności. Połączy się również z siecią Google DoubleClick. Po uruchomieniu filmu na naszej stronie istnieje możliwość uruchomienia innych operacji przetwarzania danych, nad którymi nie mamy kontroli. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w YouTube, zobacz: YouTube i prywatność.

3.8. Premium Club - Program nagrod dla klienta

Na naszej stronie internetowej oferujemy program nagród dla klientów: skatedeluxe „Premium Club”. Udział jest dobrowolny. Po zarejestrowaniu się w naszym programie nagród otrzymasz punkty za każdy zakup, który możesz wymienić na premie (takie jak kupony lub przedmioty).

Zebrane i przechowywane dane dotyczące Twojego uczestnictwa w naszym programie nagród dla klientów będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji tego programu i nie będą ujawniane osobom trzecim. Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. Więcej informacji na temat Klubu Premium można znaleźć w regulaminie.

Możesz anulować członkostwo w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie Klubu Premium w sekcji „Informacje o koncie” „Wyłącz konto” po zalogowaniu. Możesz również wysłać nam wiadomość e-mail na adres service.pl@skatedeluxe.com lub skorzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 2.

3.9. Obsługa Klienta za Pośrednictwem Czatu na Żywo

Na naszej stronie internetowej udostępniamy widżet czatu na żywo, aby umożliwić naszemu zespołowi obsługi klienta szybkie odpowiedzi na pytania. Zostanie wyświetlony w prawym dolnym rogu ekranu i można go rozpoznać po logo skatedeluxe i białej czcionce na czerwonym tle.
Aby zaoferować tę usługę i pomóc w najlepszy możliwy sposób, gromadzone i przetwarzane są następujące dane:

 • podana nazwa,
 • Twój adres e-mail (pod warunkiem, że jesteś zalogowany lub jeśli go podałeś),
 • twoja wiadomość czatu,
 • czas czatu,
 • przeglądarka, system operacyjny i