Algemene Voorwaarden

1. Geldigheid

Alle leveringen, prestaties en aanbiedingen van skatedeluxe GmbH (verder skatedeluxe) in het kader van de online shop gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die skatedeluxe met de klant sluit over de artikelen die via de online shop worden aangeboden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend door skatedeluxe, tenzij skatedeluxe zijn schriftelijke goedkeuring hiervoor heeft verleend.

2. Contract Conclusie, Contract Taal, en Contract Tekst Records

De presentatie van goederen in de online winkel is een niet-verplichte uitnodiging om goederen te bestellen. Door te klikken op de knop 'Koop', verklaart u dat u de bestelde goederen wilt aanschaffen. Na ontvangst van het aanbod om te kopen ontvangt u automatisch een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Deze mail staat niet overeen met de acceptatie van uw bod om te kopen.

Een koopovereenkomst wordt alleen afgesloten als we uitdrukkelijk de acceptatie van het aanbod om te kopen of als we de goederen verzenden zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding, verklaren. De acceptatieperiode waarin we uw aanbod om te kopen kunnen accepteren, is maximaal 3 werkdagen.

De sluiting van het contract kan worden uitgevoerd in het Nederlands.

De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. U kunt het elektronisch opvragen voordat u uw bestelling via de afdrukfunctie in uw browser verzendt.

3. Klantenaccount

In onze webshop is per natuurlijke persoon slechts één account toegestaan. We behouden ons het recht voor om je account te blokkeren en / of te verwijderen in het geval dat we meerdere registraties detecteren of als ons beveiligingssysteem jouw account identificeert als ongebruikelijk of frauduleus.

Ons aanbod is uitsluitend gericht op directe eindgebruikers. Het kopen van producten voor wederverkoop is ten strengste verboden. Als we vermoeden dat je van plan bent producten te kopen om ze door te verkopen, behouden we ons het recht voor om bestellingen te weigeren, bestellingen te annuleren en / of het account te blokkeren en te verwijderen.

4. Levering en verzendkosten

Je ontvangt je bestelling indien mogelijk in één zending van DHL. Indien een afzonderlijke verzending van je artikelen om technische of logistieke redenen vereist is, bijvoorbeeld omdat uw bestelling artikelen bevat die gescheiden verpakt moeten worden, of op een verschillende manier vervoerd moeten worden. Uiteraard worden hiervoor geen extra kosten aangerekend. Alle informatie omtrent verzendkosten vindt je hier.

5. Betaling

Je kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden: Overschrijving, PayPal, credit card, iDeal, Bancontact/Mistercash. Wij behouden ons het recht om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. Wanneer je kiest om via overschrijving te betalen dan zal je onze bankinformatie samen met een orderconfirmatie toegestuurd krijgen. De overschrijving moet gebeuren binnen 10 dagen na de besteldatum. Meer info over Betaling.

6. Fouten

We beschouwen als niet gebonden: klaarduidelijke fouten, vertalingsfouten, schrijffouten, misprints of berekeningsfouten tijdens het aanbieden van producten of tijdens het verwerken van bestellingen.

7. Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of de bestemmeling, alle producten van de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (skatedeluxe GmbH, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Duitsland, telefoonnummer: +31 800 020 4675 / +32 800 494 43 , E-mail-adres: service.nl@skatedeluxe.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u heeft besloten de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Wij dekken de kosten van het retourneren van de goederen voor levering in de volgende gebieden: alle EU landen, Zwitserland, Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk. Het retourneren van de goederen is gratis als je het door ons verstrekte retourlabel gebruikt. Voor leveringen naar alle andere landen dien je de kosten van de retourzending en eventuele gemaakte belastingen en douanerechten zelf te betalen. Meer informatie over retourneren.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het recht op annulering geldt niet voor contracten:

 • als de geleverde goederen kranten, tijdschriften of tijdschriften zijn, met uitzondering van abonnementscontracten,
 • indien de goederen niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie is gebaseerd op individuele selectie of levering door de consument, of indien de goederen duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
 • indien de geleverde zaken verzegelde goederen zijn die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na levering is verwijderd,
 • indien de goederen na levering, wegens de aard van de producten, onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van skatedeluxe totdat het volledige bedrag overgemaakt wordt.

9. Voorbehoud van aanvaarding van het contract

We behouden ons het recht voor om jouw bestelling te weigeren. Dit is vooral van toepassing op de volgende gevallen:

 • Het product is niet beschikbaar;
 • Jouw betalingsgegevens zijn niet correct of verifieerbaar;
 • Jouw bestelling of account wordt door ons beveiligingssysteem aangemerkt als ongebruikelijk of frauduleus;
 • Je bent een doorverkoper;
 • De weergegeven prijs in onze online winkel was onjuist;
 • We kunnen niet leveren op het opgegeven adres;
 • We kunnen geen service verlenen vanwege gebeurtenissen die buiten onze controle liggen.

10. Aansprakelijkheid

Bij nalatigheid van de contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid gelimiteerd tot gemiddelde afzienbare en directe verliezen die typisch zijn zowel voor het contract als voor de producten. Deze gelimiteerde aansprakelijkheid is ook toepasbaar op nalatigheid of verplichtingen veroorzaakt door onze legale vertegenwoordigers of helpende medewerkers.
Voor de rest zijn we aansprakelijk volgens de legale verplichtingen wanneer de contractuele partner compensaties voor gebreken, defecten of verliezen, die veroorzaakt werden door nalatigheid, inclusief nalatigheid van onze legale vertegenwoordigers of helpende medewerkers, opeist. Wanneer we niet belast worden voor nalatigheid of intentionele plichtverzuim, limiteert zich onze aansprakelijkheid tot gemiddelde verliezen die getypeerd worden door deze omstandigheden.
De hierboven beschreven limieten op de aansprakelijkheid gelden niet wanneer verliezen of schade veroorzaakt werden door verwondingen aan het leven, lichaam of gezondheid.

11. Vrijwaring

Bij gebreken aan geleverde artikelen zijn de wettelijke bepalingen van kracht.

12. Klachten

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting, die beschikbaar is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan dit geschillenbeslechtingsproces.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op service.nl@skatedeluxe.com. Wij trachten eventuele meningsverschillen over ons contract op te lossen door middel van wederzijdse afspraken.

13. Gegevensbescherming

We willen erop wijzen dat ingevoerde gegevens worden verwerkt en opgeslagen met behulp van elektronische gegevensverwerkingsapparatuur. Alle gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt en verwerkt binnen het kader van de geldende wet op de gegevensbescherming overeenkomstig onze bepalingen inzake gegevensbescherming. Meer informatie vind u hier op onze website.

14. Toepasbaar recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in conflict is met de internationale regelgeving inzake de consumentenbescherming.

Laatste update: 23.08.2021