Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van skatedeluxe OHG

1. Geldigheid

Alle leveringen, prestaties en aanbiedingen van skatedeluxe OHG (verder skatedeluxe) in het kader van de online shop gebeuren uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die skatedeluxe met de klant sluit over de artikelen die via de online shop worden aangeboden. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend door skatedeluxe, tenzij skatedeluxe zijn schriftelijke goedkeuring hiervoor heeft verleend.

2. Contract Conclusie en Contractuele talen

Door het verzenden van je bestelling gaat je het contract aan. Contract Conclusie is geaccepteerd in het Nederlands.

3. Levering en verzendkosten

Je ontvangt je bestelling indien mogelijk in één zending van DHL. Indien een afzonderlijke verzending van je artikelen om technische of logistieke redenen vereist is, bijvoorbeeld omdat uw bestelling artikelen bevat die gescheiden verpakt moeten worden, of op een verschillende manier vervoerd moeten worden. Uiteraard worden hiervoor geen extra kosten aangerekend. Alle informatie omtrent verzendkosten vindt je hier.

4. Betaling

Je kan kiezen uit verschillende betalingsmogelijkheden: Overschrijving, PayPal, credit card, iDeal, Bancontact/Mistercash. Wij behouden ons het recht om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. Wanneer je kiest om via overschrijving te betalen dan zal je onze bankinformatie samen met een orderconfirmatie toegestuurd krijgen. De overschrijving moet gebeuren binnen 10 dagen na de besteldatum. Meer info over Betaling.

5. Fouten

We beschouwen als niet gebonden: klaarduidelijke fouten, vertalingsfouten, schrijffouten, misprints of berekeningsfouten tijdens het aanbieden van producten of tijdens het verwerken van bestellingen.

6. Instructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u, of de bestemmeling, alle producten van de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (skatedeluxe OHG, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Duitsland, telefoonnummer: +31 800 020 4675 / +32 800 494 43 , E-mail-adres: service.nl@skatedeluxe.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u heeft besloten de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Hiervoor kan u gebruik maken van de retourdocumenten bij uw bestelling, of in uw klantenaccount.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten:

  • Wanneer het geleverd product speciaal gemaakt is naar de specificaties van de klant (bv. skateboard samengesteld of van grip voorzien op uw wens), of als het aangepast werd naar de klant zijn persoonlijke behoeftes, of wanneer het product niet bedoelt is om terug te zenden wanneer er een houdbaarheidsdatum opstaat of door bepaalde producteigenschappen.
  • voor de levering van audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • Wanneer het geleverd product een krant, tijdschrift of magazine is

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van skatedeluxe totdat het volledige bedrag overgemaakt wordt.

8. Vrijwaring bij onvoldoende beschikbaarheid

De beschikbaarheid van bepaalde goederen in onze online shop kan niet altijd gegarandeerd worden bij bepaalde gelegenheden. We behouden ons daarom het recht om items te annuleren wanneer deze niet meer leverbaar zijn. In deze gevallen zullen wij de klant onmiddellijk informeren en alle reeds gemaakte betalingen onmiddellijk terugbetalen.

9. Aansprakelijkheid

Bij nalatigheid van de contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid gelimiteerd tot gemiddelde afzienbare en directe verliezen die typisch zijn zowel voor het contract als voor de producten. Deze gelimiteerde aansprakelijkheid is ook toepasbaar op nalatigheid of verplichtingen veroorzaakt door onze legale vertegenwoordigers of helpende medewerkers.
Voor de rest zijn we aansprakelijk volgens de legale verplichtingen wanneer de contractuele partner compensaties voor gebreken, defecten of verliezen, die veroorzaakt werden door nalatigheid, inclusief nalatigheid van onze legale vertegenwoordigers of helpende medewerkers, opeist. Wanneer we niet belast worden voor nalatigheid of intentionele plichtverzuim, limiteert zich onze aansprakelijkheid tot gemiddelde verliezen die getypeerd worden door deze omstandigheden.
De hierboven beschreven limieten op de aansprakelijkheid gelden niet wanneer verliezen of schade veroorzaakt werden door verwondingen aan het leven, lichaam of gezondheid.

10. Vrijwaring

Bij gebreken aan geleverde artikelen zijn de wettelijke bepalingen van kracht.

11. Klachten

Vanaf 15 februari 2016 heeft de Europese comissie een platform gemaakt voor geschillen die buiten de rechtbank om worden opgelost. Dit geeft comsumenten de kans om alle geschillen op te lossen met betrekking tot online bestellingen zonder dat de rechtbank er mee te maken heeft. Dit platform is beschikbaar op ​​http://ec.europa.eu/consumers/odr. In deze context zijn wij wettelijk verplicht om je te refereren naar ons email adres: service.nl@skatedeluxe.com

We streven om alle mogelijke problemen op meningen in ons contract in onderling akkoord op te lossen. Verder zijn we niet verplicht deel te nemen aan de arbitrage en daarom zijn we niet in staat een soortgelijke dienst aan te bieden.

12. Gegevensbescherming

Volgens sectie 28 van het Duitse Data Protectie wet (Bundesdatenschutzgesetz) wordt uw bestelling en de door uw ingevoerde bestelgegevens door skatedeluxe bewaard.
Alle gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt en verwerkt binnen het kader van de geldende wet op de gegevensbescherming overeenkomstig onze bepalingen inzake gegevensbescherming. Meer informatie vind u hier op onze website.

13. Toepasbaar recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij dit in conflict is met de internationale regelgeving inzake de consumentenbescherming.

Laatste update: 22.09.2017