Verklaring van gegevensbescherming

­­­Privacybeleid van skatedeluxe GmbH

(Versie 2.4; Laatste update 29.09.2023)

 

Vanaf 25.09.2018,  zijn de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (hierna: GDPR) effectief in Europa. In wat volgt, zouden we je willen informeren over het proces van de persoonlijke data die door skatedeluxe GmbH in overeenstemming met deze nieuwe  ordonnantie wordt uitgevoerd (zie Artikel 13 van de GDPR). Lees alsjeblieft aandachtig ons privacy beleid. Als je nog vragen of opmerkingen over het privacy beleid hebt, kun je altijd contact met ons opnemen op ons email adres genoemd in Sectie 2.

Inhoudsopgave

1. Overzicht

2. Naam en Contact Gegevens van de Data Controller evenals de Interne Functionaris voor gegevensbescherming

3. Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke grondslagen en legitieme belangen Verzorgd door skatedeluxe GmbH of een derde partij, evenals categorieën ontvangers

3.1. Onze website bezoeken
3.2. Uitvoering, sluiting of beëindiging van een contract
3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.4. Online aanwezigheid en website-optimalisatie
3.5. Klanten account
3.6. Social Login via Facebook, Twitter or Google
3.7. YouTube
3.8. Premium Club
3.9. Klantenservice via Live Chat
3.10. Contact per Email
3.11. Blog
3.12. Solliciteren / aanvraag procedure
3.13. Adresaanvulling via Google Places API

4. Communicatie met ontvangers buiten de EU

5. Jouw Rechten

6. Gegevensbeveiligingsmaatregelen


1. Overzicht

Het volgende privacy beleid zal je informeren over de natuur en bereik van het verwerken van de zogeheten persoonlijke informatie door skatedeluxe GmbH. Persoonlijke informatie is informatie die direct of indirect aan een persoon gebonden kan worden.

De informatie die verwerkt wordt door skatedeluxe GmbH kan essentieel in twee categorieën ingedeeld worden:

- Met als doel van contract executie, wordt alle data nodig voor de executie van het contract door skatedeluxe GmbH verwerkt. Zouden externe service providers ermee te maken hebben zoals Logistieke bedrijven of betaling services, dan zal jouw informatie tot het noodzakelijke doorgegeven worden.

- Door de website van skatedeluxe GmbH te bezoeken, wordt verschillende informatie uitgewisseld tussen uw apparaat en onze server. Dit kan ook persoonlijke gegevens bevatten. De op deze manier verzamelde informatie zal onder meer worden gebruikt om onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven in de browser van uw apparaat.

Volgens de voorschriften van de AVG hebt u verschillende rechten die u tegen ons kunt laten gelden. Dit omvat onder meer het recht om bezwaar te maken tegen de geselecteerde gegevensverwerking; in het bijzonder, gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. U kunt de optie om te objectiveren snel identificeren met het volgende symbool:

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met onze Internal Data Protection Officier. U vindt de contactgegevens hieronder.

 

2. Naam en contactgegevens van de Data Controller evenals de Interne Functionaris voor gegevensbescherming

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door skatedeluxe GmbH, Am Heuberg 25, 37308 Schimberg, Duitsland ("Verantwoordelijke partij") en de volgende websites: www.skatedeluxe.com en www.skatedeluxe.ch. De interne functionaris voor gegevensbescherming van de skatedeluxe GmbH is bereikbaar op het hierboven vermelde adres, bij Hd. Functionaris voor gegevensbescherming of bij datenschutz@skatedeluxe.com.

 

3. Doeleinden van gegevensverwerking, wettelijke grondslagen en legitieme belangen Verzorgd door skatedeluxe GmbH of een derde partij, evenals categorieën ontvangers

3.1. Onze website bezoeken

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hier geen invloed op. De volgende informatie wordt ook geregistreerd zonder enige actie van uw kant en wordt opgeslagen tot automatisch verwijderen:

 • het IP-adres van het verzoekende apparaat met internettoegang
 • de datum en tijd van toegang
 • de website van waaruit toegang wordt geïnitieerd (HTTP-verwijzing)
 • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw apparaat met internetfunctionaliteit en de naam van uw toegangsprovider

Artikel 6, (1), (f) GDPR biedt de wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres. Ons legitieme belang is afgeleid van de doeleinden van de onderstaande gegevensverzameling. Onder deze omstandigheden willen we u erop wijzen dat uit de verzamelde gegevens geen directe conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken en ook niet door ons kunnen worden getrokken.

Het IP-adres van uw apparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbindingsopbouw
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
 • Het evalueren van systeembeveiliging en stabiliteit

De gegevens worden gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. We gebruiken ook cookies, tracking tools, targeting technieken en social media  plug-ins voor onze website. De exacte procedures en hoe uw gegevens daarvoor worden gebruikt, worden hieronder in paragraaf 3.4 beschreven en nader toegelicht.

3.2. Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contract

De strekking van de activiteiten van skatedeluxe GmbH is de verkoop op afstand van goederen en diensten. In dit kader verwerken we de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren, sluiten of beëindigen van een contract met u. Inclusief:

 • Voornaam Achternaam
 • Factuur- en afleveradres
 • E-mailadres
 • Factuur- en betalingsgegevens
 • Geboortedatum, indien van toepassing
 • Telefoonnummer, indien nodig

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (b) GDPR, d.w.z. U verstrekt ons de gegevens op basis van de contractuele relatie tussen ons. Om uw e-mailadres te verwerken, zijn we ook verplicht om een ​​elektronische opdrachtbevestiging te sturen vanwege een vereiste in het Burgerlijk Wetboek (BGB) (zie artikel 6 (1) (c) GDPR). Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie punt 3.3.), Slaan wij de verzamelde gegevens op voor de uitvoering van het contract tot het verstrijken van de wettelijke of, indien van toepassing, contractuele garantie- en garantierechten. Na het verstrijken van deze periode behouden wij informatie over onze contractuele relatie zoals vereist door handels- en belastingwetgeving voor de wettelijke periodes. Voor deze periode (meestal tien jaar na het sluiten van het contract) worden de gegevens opnieuw verwerkt in het geval van een beoordeling door de belastingdienst.

Om de koopovereenkomst te verwerken, is de volgende gegevensverwerking noodzakelijk:

Als u een andere betaalmethode dan vooruitbetaling of onder rembours heeft gekozen, geven we de vereiste betalingsgegevens door aan een betalingsdienst aanbieder die we in dienst nemen. We zullen details van uw afleveradres doorsturen naar een logistiek bedrijf in opdracht van ons met het oog op het voltooien van de koopovereenkomst.

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende verklaringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De GDPR verklaart dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, onder f), fundamenteel denkbaar en als een legitiem belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet onderworpen aan rigide principes en is gebaseerd op de vraag of de opslag vereist is voor de promotionele aanpak. In 3.3.3. Kunt u lezen over de procedure in het geval van uw oppositie.

3.3.1. Reclame doeleinden van skatedeluxe GmbH

Voor zover u een contract met ons heeft afgesloten, zullen wij u als een gevestigde klant behandelen. In dit geval zullen wij uw post contactdetails verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming om u informatie te verstrekken over nieuwe producten en diensten. Wij verwerken uw e-mailadres om u informatie te verstrekken over bepaalde vergelijkbare producten, zonder uitdrukkelijke toestemming.

3.3.2. Gepersonaliseerde advertenties          

Om ervoor te zorgen dat u alleen promotionele informatie ontvangt die voor u van belang is, categoriseren en vullen we uw klanten profiel aan met aanvullende informatie. Dit vereist het gebruik van zowel statistische informatie als informatie over u (bijvoorbeeld basisgegevens van het klantprofiel). Het doel is om u advertenties te bieden die uitsluitend zijn afgestemd op uw werkelijke of waargenomen behoeften en u niet lastig vallen met nutteloze advertenties.

3.3.3. Nieuwsbrief

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Uw e-mailadres is voldoende voor registratie.

Om oneigenlijk gebruik van uw e-mailadres te voorkomen, gebruiken wij een dubbel opt-in-proces voor registratie. Na registratie ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Zodra u op de link klikt, wordt u toegevoegd aan de mailinglijst van de nieuwsbrief en ontvangt u een nieuwe bevestigingsmail met uw persoonlijke voucher.

De registratie van de nieuwsbrief is gedocumenteerd om aan te tonen dat het registratieproces is voltooid in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de datum van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Bovendien zullen ook wijzigingen in uw gegevens die bij onze e-mail marketing provider zijn opgeslagen (zie hieronder) worden gedocumenteerd. Het documenteren van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens artikel 6 (1) van de GDPR. Het is onze interesse om een ​​gebruikersvriendelijk en beveiligd bulletin-systeem op te zetten dat onze zakelijke belangen dient en dat aan uw verwachtingen voldoet en ons toestaat uw toestemming te bewijzen.

Onze nieuwsbrief wordt ongeveer twee keer per week met onregelmatige tussenpozen verstuurd. U kunt de volgende inhoud verwachten:

 • Informatie over gloednieuwe producten
 • Verkoop deals
 • Kortingsvouchers
 • Raffles
 • Beoordeling van onze winkel (na verkoopmail)

Onder "Mijn account - Notificatie instellingen" kunt u uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot nieuwsbrief onderwerpen en meldingen van uw account instellen en wijzigen.

Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben we XQueue GmbH, Christian-Pless-Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Duitsland ("e-mail marketing provider"). U kunt het privacybeleid van onze bezorgdienstverlener hier bekijken.

Een contract dat de verwerking van gegevens regelt werd afgesloten met een e-mail marketing provider volgens artikel 28 (3) zin 1 GDPR.

De volgende informatie zal worden ingediend bij de e-mail marketing provider:

Stamgegevens (als deze bestaan)

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Land
 • Taal (winkelinstellingen met nieuwsbriefregistratie)
 • Geboortedatum

Informatie over de laatste bestelling (indien beschikbaar)

 • Land van verzending
 • Verzendstatus
 • Datum

Als een lid van de skatedeluxe Premium Club:

 • Premium Club e-mailmeldingen geactiveerd (ja / nee)
 • Premium Club-punten
 • Datum van laatste punt update
 • Datum van registratie Premium Club

Onze nieuwsbrief bevat een trackingpixelbestand ("webbeacon") dat wordt geactiveerd wanneer de nieuwsbrief wordt geopend vanaf de server van onze e-mail marketing provider. Met deze pixel wordt informatie verzameld zoals een IP-adres, de gebruikte browser en de tijd dat de nieuwsbrief werd geopend.

De eerder genoemde verzamelde en overgedragen gegevens worden alleen gebruikt om onze nieuwsbriefaanbieding te verbeteren.

Verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende prestatiemeting zijn gebaseerd op uw overeenkomst per artikel 6 (1) een GDPR in combinatie met § 7 (2) Nr. 3 UWG. Als u eerder iets van onze site hebt gekocht, staat u vermeld als een bestaande klant. In dit geval wordt de nieuwsbrief verstuurd op basis van onze rechtmatige belangen in direct marketing volgens artikel 6 (1) f GDPR in combinatie met § 7 (3) UWG.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres. Je kunt je afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief of rechtstreeks in "Mijn account" onder het menu-item "Nieuwsbrief". De gegevens die worden verwerkt als gevolg van de e-mail van de nieuwsbrief, zijn niet onderworpen aan een automatische verwijderingsperiode, maar worden pas verwijderd na het afmelden voor de nieuwsbrief. Ook na intrekking van je toestemming bewaren wij de data nog 6 maanden op basis van art. 6 (1) (f) GDPR. In geval van twijfel moet het kunnen aantonen dat er in het verleden toestemming is gegeven, worden aangemerkt als een gerechtvaardigd belang in de zin van deze verordening.

Neem bij vragen altijd contact op met onze klantenservice.

3.3.4. Recht om bezwaar aan te tekenen        

U kunt op elk moment gratis bezwaar maken tegen toekomstige gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden voor elk communicatiemodel waarop u bezwaar maakt. Stuur gewoon een e-mail naar service.nl@skatedeluxe.com of stuur een brief naar het adres vermeld in sectie 2 hierboven.

Als u een bezwaar indient, wordt het betreffende contactadres uitgeschakeld voor verdere advertentieverwerking. We willen u erop wijzen dat het in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, mogelijk is dat advertentiemateriaal gedurende een tijdelijke periode wordt geleverd. Dit is te wijten aan de noodzakelijke doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat we uw bezwaar niet hebben geïmplementeerd. Heel erg bedankt voor uw begrip!

3.4. Online aanwezigheid en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies – Algemene informatie

We gebruiken cookies op de websites van skatedeluxe GmbH. Uitgebreide informatie hierover vind je in ons Cookie Beleid.

3.4.2. Matomo

Om het bezoekersverkeer op onze website te controleren gebruiken we de open source tool Matomo. Met behulp van een cookie die bewaard wordt op je toestel, wordt er informatie over het gebruik van onze website naar onze server verzonden en opgeslagen. Er wordt geen data verzonden naar derde partijen of landen. Jouw IP adres wordt direct anoniem gemaakt, zodat er geen enkele conclusies over jou als gebruiker mogelijk zijn. De verzamelde data over jou zal gebruikt worden om onze website te analyseren en te verbeteren.

De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies vind je in ons Cookie Beleid.

3.4.3. Google Analytics / Universal Analytics

Om onze pagina's zo te ontwerpen dat ze voldoen aan op behoeften gebaseerde vereisten en om ze voortdurend te optimaliseren, gebruiken we Google Analytics (Google Analytics 4 & Universal Analytics). Dit is een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), een bedrijf opgericht en geëxploiteerd onder de wetten van Ierland (registratienummer: 368047) met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Omvang van de verwerking

We gebruiken Google Analytics op verschillende manieren, afhankelijk van uw toestemming voor het gebruik van statistische cookies.

Als u niet instemt met het gebruik van statistische cookies, gebruiken wij Google Analytics zonder cookies op basis van artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Deze integratie registreert uw bezoekgedrag via een anonieme en niet opneembare ID ("ClientId") zonder persoonlijke gegevens en verzendt deze naar Google. Google Analytics kan geen statistische gegevens van onze website samenvoegen met gegevens van andere websites, gebruikersprofielen maken of u herkennen over verschillende sessies en apparaten heen ("cross-device tracking").

U heeft nog steeds de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken door de schakelaar op "ACTIEF" te zetten:

Actief Inactief

Als u instemt met het gebruik van statistische cookies, worden anonieme gebruiksprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De wettelijke basis hiervoor is artikel 25 (1) TTDSG en voor gegevensverwerking artikel 6 (1) (a) AVG.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Vanwege IP anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Wanneer u de website bezoekt, wordt uw gebruiksgedrag vastgelegd in de vorm van "events". Events kunnen zijn:

 • paginaweergaven
 • eerste bezoek aan de website
 • begin van de sessie
 • uw "klikpad", interactie met de website
 • scrollt (wanneer een gebruiker naar het einde van de pagina scrolt (90%))
 • klikken op externe links
 • interne zoekopdrachten
 • interactie met video's
 • bestandsdownloads
 • advertenties gezien/geklikt

Het zal ook opnemen:

 • uw geschatte locatie (regio)
 • uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bijv. taalinstellingen, schermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de verwijzende URL (via welke website/advertentiemateriaal je op deze website bent gekomen)
Verwerkingsdoeleinden

De exploitant van deze website heeft Google de opdracht gegeven om deze informatie te gebruiken om uw anoniem gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Gegevensontvangers

De ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker volgens art. 28 AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

De mogelijkheid dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen, kan niet worden uitgesloten.

Overschrijving naar derde land

Wanneer gegevens buiten de EU/EEA worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat overeenkomt met de Europese norm, zijn we akkoord gegaan met EU-modelcontractbepalingen met de dienstverlener om een passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een gegevensoverdracht naar de VS en toegang tot de opgeslagen gegevens van Google door Amerikaanse autoriteiten kan niet worden uitgesloten. De VS wordt momenteel beschouwd als een onveilig derde land in termen van gegevensbeschermingswetgeving. U heeft daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U mag geen rechtsmiddelen hebben tegen toegang door autoriteiten.

Opslagperiode

De informatie die wij meesturen en die gekoppeld is aan cookies wordt na 14 maanden automatisch verwijderd. Verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Intrekking

De mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies in te trekken vindt u in ons Cookiebeleid.

De rechtmatigheid van elke verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking blijft hierdoor onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan dit de functionaliteit van deze en andere websites beperken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en de verwerking van deze gegevens door Google door

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en de gegevensbescherming van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en op https://policies.google.com/?hl=nl.

3.4.4. Targeting

De targetingmaatregelen die we hieronder hanteren, worden geïmplementeerd in overeenstemming met artikel 6, (1), (f) GDPR. Door deze targetingmaatregelen te gebruiken, proberen we ervoor te zorgen dat alleen advertenties die zijn gericht op uw werkelijke of waargenomen interesses worden weergegeven op uw apparaten, omdat we u niet willen lastig vallen met oninteressante advertenties.

3.4.4.1. Op locatie-Targeting

Op onze website worden cookies gebruikt om informatie voor advertentie-optimalisatie te verzamelen en te evalueren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten over welke van onze producten u interesseert. De verzameling en evaluatie gebeurt uitsluitend pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. Meer in het bijzonder wordt de informatie niet samengevoegd met persoonlijke informatie. Met behulp van informatie over uw vroegere gebruikersgedrag, kunnen we u aanbiedingen op onze site tonen die specifiek zijn afgestemd op uw interesses. De targeting cookies op locatie worden na 30 dagen automatisch verwijderd.

3.4.4.2. Her-Targeting

We gebruiken ook her-targeting-technologieën van Criteo GmbH en Google LLC. (Google AdSense). Dit stelt ons in staat om onze online producten en diensten interessanter voor u te maken. Daartoe wordt een Cookie ingesteld, waarmee gegevens over uw interesses worden verzameld met behulp van pseudoniemen. Op basis van deze informatie krijgt u advertenties te zien van onze aanbiedingen op de websites van onze partners, specifiek op basis van uw interesses. Er worden geen gevoelige persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u. De her-targeting cookies worden gedurende een periode van 90 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

3.4.4.3. Facebook Pixel

Op onze website gebruiken we Facebook Pixel in niet-uitgebreide vorm. Dit is een JavaScript, d.w.z. een programmacode die uw browser kan interpreteren om ons te helpen begrijpen wat we op onze site doen en om u interesseproductinformatie te tonen. Details over hoe het werkt zijn beschikbaar op de Facebook-website.

De pixel fungeert als een zogenaamd pseudoniem, wat betekent dat het gebruik van een pixel niet resulteert in een directe associatie met uw persoon. Je kunt hier bezwaar tegen maken door de schakelaar op "ACTIEF" te zetten.

Actief InactiefNadat u op de koppeling hebt geklikt, wordt er een opt-out-cookie ingesteld om ervoor te zorgen dat er geen Facebook-pixel wordt ingesteld wanneer deze website wordt geopend. Als u meerdere browsers gebruikt, moet u een opt-out-cookie voor elke browser afzonderlijk installeren.

3.4.4.4. Bezwaar / opt-out mogelijkheid

Mogelijkheden om targeting cookies uit te schakelen, vind je in ons Cookie Beleid.

3.4.5. Social-Media-Plug-ins

Zoals toegestaan door artikel 6 (1) (f) GDPR, gebruiken we plug-ins voor sociale media op onze website van de sociale netwerken Facebook en Twitter om naamsbekendheid te vergroten. Dit onderliggende commerciële doel wordt beschouwd als een legitiem belang in overeenstemming met de GDPR. Onze naleving van de richtlijnen voor gegevensbescherming verzekert aansprakelijkheid van hun respectieve aanbieders. We integreren deze plug-ins door middel van de zogenaamde twee-klik-methode om bezoekers van onze website het best te beschermen.

3.4.5.1. Facebook

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Facebook Inc. De Facebook-plug-ins worden aangeduid met het Facebook-logo met de toevoeging "like" of "share".

Als u een dergelijke plug-in activeert (eerste klik), maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en is geïntegreerd in de pagina. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser die corresponderende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd op Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebook-profiel.

Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" te klikken (tweede klik), wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op je Facebook-profiel gepost en weergegeven aan je Facebook-vrienden.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van die gegevens door Facebook, evenals uw rechten in verband daarmee en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen.

Als u niet wilt dat Facebook de met uw bezoek aan onze website verzamelde informatie rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-profiel, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt.

3.4.5.2. Twitter

Onze website bevat ook de plug-in voor het Short Message Network Twitter Inc. De Twitter plug-in ("tweet" knop) wordt aangegeven door het Twitter-logo (een witte vogel op een blauwe achtergrond) en het woord "tweet". Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-server. Twitter ontvangt de informatie dat u, met uw IP-adres, onze site hebt bezocht. Als u op de Twitter-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Twitter-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Twitter-profiel. Hierdoor kan Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw account. We willen er graag op wijzen dat wij, als aanbieder van de webpagina's, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie is hier te vinden. Als u niet wilt dat Twitter uw bezoek aan onze pagina's koppelt, logt u uit bij uw Twitter-account

3.5. Klanten Account

Om u tijdens het winkelen het grootst mogelijke gemak te bieden, bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens permanent op te slaan in een met een wachtwoord beveiligd klant account. Het aanmaken van een account is vrijwillig en is afhankelijk van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) GDPR. Na het opzetten van een account is herhaald invoeren van gegevens niet nodig. U kunt op elk gewenst moment ook de gegevens bekijken en wijzigen die zijn opgeslagen in uw account.

Naast de gegevens die u bij het plaatsen van een bestelling wordt gevraagd, moet u een zelfgekozen wachtwoord opgeven om een ​​account in te stellen. Dit wordt, samen met uw e-mailadres, gebruikt om toegang te krijgen tot uw account. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak deze in het bijzonder niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor misbruik van wachtwoorden, op voorwaarde dat we niet verantwoordelijk zijn voor misbruik. Houd er rekening mee dat u na het verlaten van onze website ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt.

Om u informatie over uw skatedeluxe account en uw bestellingen per e-mail te kunnen sturen (bijv. updates over leveringen of retouren), verzenden wij uw e-mailadres samen met andere persoonlijke gegevens naar onze e-mailbezorgserviceprovider, XQueue GmbH, Christian-Pless -Str. 11-13, 63069 Offenbach am Main, Duitsland ("bezorgdienst"). U kunt het privacybeleid van de bezorg serviceprovider hier bekijken.

De overdracht van de gegevens is gebaseerd op onze legitieme belangen op grond van art. 6 (1) f DSGVO in combinatie met. § 7 (3) UWG.

Een orderverwerkings overeenkomst volgens art. 28 lid 3 zin 1 DSGVO is gesloten met de bezorgdienstverlener.

De volgende gegevens worden, indien beschikbaar, doorgegeven aan de bezorgdienst:

 • E-mail adres
 • Voornaam
 • Land
 • Taal (Shop-instelling bij inloggen of zelf geconfigureerde taaloptie)
 • Geboortedatum
 • nformatie over uw bestellingen (bijv. besteldatum en leveringsstatus)
 • Informatie over uw Premium Club lidmaatschap (bijv. Premium Club Status-niveau en puntenscores)

Onze e-mails kunnen een trackingpixelbestand ("web beacon") bevatten, dat bij het openen van de e-mail wordt opgehaald van de server van de verzend serviceprovider. Door middel van deze pixel wordt informatie zoals het IP-adres, de gebruikte browser en het tijdstip van openen van de e-mail opgehaald. De bovengenoemde verzamelde en verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze meldingsservice te verbeteren.

Onder "Mijn account - Notificatie instellingen" kkunt u op elk moment uw persoonlijke voorkeuren voor e-mailmeldingen van uw account instellen en bewerken.

U hebt de mogelijkheid om uw account op elk gewenst moment te verwijderen. Log in op uw account en ga naar de overzichtspagina "Mijn account". Klik vervolgens op "Persoonlijke gegevens" en "Account deactiveren". U kunt ons ook een e-mail sturen op service@skatedeluxe.com.

Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat alle persoonlijke gegevens tegelijkertijd worden verwijderd, omdat we gebonden zijn aan wettelijke bewaartermijnen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met datenschutz@skatedeluxe.com.

3.6. Social Login via Facebook, Twitter or Google

Indien je geregistreerd bent bij Facebook, Google of Twitter, kan je inloggen bij skatedeluxe aan de hand van je login gegevens. Dit vereenvoudigt het registratieproces en hoef je geen extra login gegevens te onthouden. De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6 (1) (f) GDPR.

Na dat je op de juiste knop gedrukt hebt zal je doorverbonden worden naar Facebook, Google of Twitter. Als je niet ingelogd bent, gelieve dan in te loggen en te bevestigen dat skatedeluxe toegang heeft tot je persoonlijke gegevens.

Welke van mijn persoonlijke gegevens worden opgeslagen?

De volgende persoonlijke gegevens zullen beschikbaar zijn voor ons om te gebruiken voor registratie doeleinden:

 • Facebook: familienaam, voornaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, Facebook ID
 • Google: familienaam, voornaam, e-mailadres, Google ID
 • Twitter: e-mailadres, Twitter ID
Wat gebeurt er na dat mijn account verbonden is?

Als je al een skatedeluxe account hebt met hetzelfde e-mailadres als op Facebook, Google of Twitter, dan ben je nu ingelogd en kan je online shoppen.

Als je geen account hebt met het e-mailadres dat geregistreerd is op Facebook, Google of Twitter, zal je doorverbonden worden naar onze registratiepagina. De gegevens die we al ontvangen hebben zijn al ingevuld op het registratieformulier. Na het vervolledigen van de gegevens, wat nodig is om te registreren, en door te klikken op “verdergaan” zal je account aangemaakt worden en kan je beginnen met shoppen bij skatedeluxe.

Hoe kan ik de verbinding verbreken?

Als je de verbinding van jouw skatedeluxe account wil verbreken, gelieve dan via Facebook, Google of Twitter dit in te stellen bij “instellingen – apps”.

Na het verbreken van de verbinding kan je inloggen met je vorige wachtwoord, tenzij je al een account had. Als alternatief kan je ook een nieuw wachtwoord aanvragen door onze “Son of a bee sting. Ik ben mijn wachtwoord vergeten!” functie te gebruiken.

Hier kan je meer informatie terugvinden over de Facebook login en de Facebook privacy instellingen: Voorwaarden en beleidsregels en gegevensbeleid. Voor meer informatie over de Twitter login en de Twitter privacy instellingen, gelieve de volgende pagina’s te bezoeken: terms of service and privacy policy. Voor informatie over de Google login en de privacy instellingen, gelieve de volgende pagina’s te bezoeken: terms of service and privacy policy

3.7. YouTube

Op onze website embedden we video's van het videoplatform YouTube. De video's zijn embedded in de uitgebreide modus voor gegevensbeveiliging. YouTube zet cookies op uw apparaat om informatie over u als bezoeker te verzamelen. Deze informatie wordt door YouTube gebruikt om onder meer videostatistieken vast te leggen, fraude te voorkomen en de bruikbaarheid te verbeteren. Het maakt ook verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Wanneer u een video op onze site start, bestaat de kans dat andere gegevensverwerkingshandelingen worden gestart die wij niet kunnen controleren. De verwerking vindt plaats overeenkomstig artikel 6 (1) (f) GDPR. Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie: YouTube en Privacy

3.8. Premium Club - Klant beloning programma

Op onze website bieden we een klantbeloningsprogramma aan: de skatedeluxe "Premium Club". Deelname is vrijwillig. Nadat je je hebt aangemeld voor ons beloningsprogramma, ontvang je punten voor elke aankoop die je kunt inwisselen voor premiums (zoals kortingsbonnen of producten).

De gegevens die worden verzameld en opgeslagen met betrekking tot uw deelname aan ons beloningsprogramma voor klanten, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van dit programma en worden niet bekendgemaakt aan derden. Artikel 6 (1) (a) GDPR geeft de juridische gronden voor de verwerking van uw gegevens. Meer informatie over de Premium Club is te vinden in de algemene voorwaarden.

Je kunt je lidmaatschap op elk gewenst moment direct op de Premium Club pagina onder "Accountinformatie" "Account uitschakelen" annuleren na het inloggen. Je kunt ons ook een e-mail sturen naar service.nl@skatedeluxe.com of de contactgegevens gebruiken die in sectie 2 worden gegeven.

3.9. Klanten service via Live Chat

Op onze website bieden we een Live Chat widget aan waarmee onze klantenservice snel vragen kan beantwoorden. Het wordt weergegeven aan de rechter onderkant van het scherm en je kunt het herkennen aan het logo skatedeluxe en het witte lettertype op een rode achtergrond.

Om u deze service aan te bieden en u op de best mogelijke manier te helpen, worden de volgende gegevens verzameld en verwerkt:

 • de naam die je hebt opgegeven,
 • uw e-mailadres (als u bent ingelogd of als u het hebt opgegeven),
 • je chatbericht,
 • de tijd van je chat,
 • browser, besturingssysteem en schermresolutie,
 • uw IP-adres
 • de link van de webpagina van waaruit u de chat startte.

Om onze servicekwaliteit te verbeteren en om de vraagstromen beter te begrijpen met behulp van eerdere chats, worden de chatgeschiedenis gedurende een periode van 30 dagen opgeslagen en vervolgens in hun geheel verwijderd.

Cookies worden gebruikt om de chatfunctie te bedienen (zie 3.4.1.). De verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 25, lid 2, zin 2 TTDSG.

3.10. Contact per Email

Vanwege wettelijke voorschriften bevat onze website informatie waarmee u snel contact kunt opnemen met ons bedrijf en rechtstreeks met ons kunt communiceren. Als u contact met ons opneemt per e-mail, via ons contactformulier of met behulp van de feedback knop die op onze site is geïntegreerd, worden de persoonlijke gegevens die u opgeeft automatisch opgeslagen. Deze omvatten:

 • uw naam,
 • jouw e-mailadres,
 • uw IP-adres, en
 • jouw bericht.